Bekijk mijn tarieven Maak nu een afspraak

Vaste prijsafspraak echtscheidingsprocedure

Mijn ervaring leert, dat mensen het prettig vinden om in één oogopslag te kunnen zien hoeveel een echtscheidingsprocedure gaat kosten. De meeste prijzen die ik op mijn website vermeld, zijn ‘all Inclusive’ prijzen.

Klik hier voor mijn echtscheidingspakketten

Niet gehuwden

Zijn jullie niet gehuwd en hebben jullie ook geen samenlevingscontract maar dient er toch een verdeling van bijvoorbeeld een woning plaats te vinden, dan stel ik een vaststellingsovereenkomst op. Net als in een echtscheidingsconvenant, worden hierin alle afspraken – over o.a. de woning, alimentatie, goederen en pensioen, vastgelegd. Wanneer jullie kinderen hebben wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld.  

Overige dienstverlening voor,
tijdens en na een echtscheiding

Proefscheiding

Wanneer u twijfelt of u er wel goed aan doet om te gaan scheiden dan kan ik u helpen met een goede tijdelijke oplossing. Ik kan voor u een proefscheiding (ook wel twijfelscheiding genoemd) in gang zetten. Dit biedt u en uw partner de rust en de tijd om te kijken of u beiden toch weer tot elkaar kan komen. Na deze periode kan het ook zijn dat juist een echtscheiding de beste keuze is. Is dit laatste het geval, dan zijn de afspraken die al gemaakt zijn direct om te zetten in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant – en wanneer van toepassing – ook in het ouderschapsplan.

Klik hier mijn tarieven Lees meer over proefscheiden

Second opinion

Wil je eens één op één van gedachten wisselen of echt een second opinion over een heikel punt waar je tijdens een echtscheiding tegen aanloopt? Maak dan gerust een afspraak met mij zodat ik je vanuit mijn expertise als echtscheidingsspecialist weer verder kan helpen.

Bel 06 15 95 31 93 om een afspraak te maken voor een second opinion.

Klik hier voor het tarief van het pakket second opinion

Wijzigen of vernieuwen ouderschapsplan

Veel discussies tussen ex-partners na een scheiding, gaan over de kinderen en het daarbij opgestelde ouderschapsplan. Wat is er nu precies afgesproken en is het überhaupt wel praktisch uitvoerbaar? Ik besteed graag tijdens het mediationtraject extra aandacht aan het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan dat gedetailleerd is opgesteld – zoals over verandering van woonplaats, alimentatie of een andere zorgregeling – kan veel ruzies voorkomen.

Het kan dus zijn dat de afspraken die jullie in het ouderschapsplan hebben gemaakt toch niet in de praktijk blijken te werken of niet helder gemaakt zijn. Wellicht is het ouderschapsplan al vele jaren oud en kijken jullie er nu met andere ogen naar.

Ik bied jullie een pakket aan van ouderschapsgesprekken waarbij we het ouderschapsplan weer ‘up to date’ maken. Dit doe ik volgens een vaste prijsafspraak.

Klik hier voor het tarief voor ouderschapsgesprekken

Mediation na echtscheiding

Na een echtscheiding komt het veelvuldig voor dat de ex-partners elkaar in de haren blijven vliegen. Ruzies en onenigheden komen frequent voor. Afspraken die in het echtscheidingsconvenant door jullie destijds zijn gemaakt, blijken lastig om na te komen. De één leest toch wat anders dan de ander heeft bedoeld. Door alle onenigheden kost het moeite om een nieuwe weg in te slaan. Hoe lossen jullie dit nou op? Met mijn achtergrond als maatschappelijk werker en mijn jaren lange ervaring als mediator ben ik zeer goed in staat om alle soorten emoties (boosheid, verdriet, twijfel, enz.) om te zetten in wat je vraag naar elkaar is en om te onderzoeken wat wél mogelijk is. Het uiten van emoties is vaak een roep om gehoord te worden. Men voelt zich veelal niet begrepen. Ik maak een vertaling van jullie gevoelens en bijbehorende emoties, naar behoeften en de mogelijkheid om de ander werkelijk te verstaan.

Mijn pakket ‘mediation na echtscheiding’ kan zeker de start zijn tot een betere relatie tussen ex-partners.

Bekijk mijn tarieven Maak nu een afspraak

Veel gestelde vragen
over echtscheidingen

Hoe lang duurt het tot dat we gescheiden zijn?
  1. Het gehele traject, waarin wij gesprekken hebben en afspraken maken – die worden beschreven in het echtscheidingsconvenant en/of vaststellingovereenkomst met wel of geen ouderschapsplan – neemt meestal een aantal weken in beslag. Inclusief de tijd die het kost om het verzoekschrift bij de rechtbank te laten passeren, zal de totale echtscheidingsprocedure ongeveer 3 maanden in beslag nemen.
Moeten we ook nog een advocaat inschakelen?

Nee dat hoeft niet, ik werk samen met Thijssen Advocatuur die voor een vaste prijs het verzoekschrift indient. Deze prijs heb ik al verwerkt in de tarieven van mijn twee echtscheidingspakketten.

Wat als 1 partij niet aan mediation wil meewerken?

Dan vraag ik aan de partij die wel openstaat voor mediation om de ander hier nogmaals in mee te vragen. Soms helpt het ook om een bevriende ‘derde’, bijvoorbeeld een familielid of vriend te vragen om de ander uit te leggen waarom mediation een oplossing is. Mocht dit geprobeerd zijn dan kan je de ander ook vragen of zij zelf contact met mij opnemen zodat ik kan uitleggen waarom mediation een goede oplossing kan bieden.

Op welke termijn kunnen we een eerste afspraak maken?

Veelal probeer ik in de 1ste of 2de week van de aanvraag een kennismakingsgesprek met jullie te plannen.

Ik ben aangesloten bij:

High Trust
Raad voor Rechtsbijstand
De scheidingsmediator