Facilitator

Regelmatig neem ik als ‘facilitator’ deel aan (familie) netwerkberaden, waar ik het voorzitterschap en rapportage van dit beraad op mijn neem.

Ik treed op vanuit een neutrale en onafhankelijke positie van waar ik in het (familie)netwerkberaad de zorgen en krachten binnen de familie (en/of haar netwerk) in beeld breng. Daarbij hanteer ik een positief kritische vraagstelling, zonder te veroordelen.

Hierbij maak ik gebruik van mijn vaardigheden die ik ook als mediator inzet, (gebaseerd op Geweldloze Communicatie’ van psycholoog Marshall Rosenberg).

Door een oplossingsgerichte benadering stimuleer ik de deelnemers van het (familie)netwerkberaad om tot overeenstemming te komen. Ik maak onderscheid tussen de sterke kanten en de zorgen en inventariseer de belemmerende en bevorderende factoren.

Ik ben oplossings- en toekomstgericht, ik kan samenvatten, stel verhelderende vragen, her- etiketteer standpunten en visies en onderscheid verantwoordelijkheden.