Mediator

Mediation bij echtscheiding, burenruzie of arbeidsconflict
 

Echtscheiding

U wilt scheiden en dit proces in goede harmonie doorlopen? U kiest bij echtscheiding voor mediation.

Wanneer u wilt scheiden stelt u tijdens de mediation een echtscheidingsconvenant op en – wanneer u minderjarige kinderen heeft – tevens een ouderschapsplan. Bent u niet gehuwd en heeft u ook geen samenlevingscontract maar dient er toch een verdeling – van bijvoorbeeld een woning – plaats te vinden, dan wordt een vaststellingsovereenkomst opgemaakt waar u net als in een echtscheidingsconvenant, alle afspraken vastlegt over de kinderen; woning; inboedel; alimentatie en pensioen. U kunt ook enkel voor het opmaken van het ouderschapsplan bij de mediator terecht.
 

Burenruzie, arbeidsconflict of ondernemersgeschil

Oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in uw tuin? 
In conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling? 
Een geschil met betrekking tot de toekomst van uw familiebedrijf? 
Daarover wilt u vast zo snel mogelijk duidelijkheid.

Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Een juridische weg heeft niet altijd de voorkeur. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor u alle partijen acceptabel is. Dikwijls is een ruzie al zo hoog opgelopen dat u de oplossing niet meer ziet.

Mediation kan dit veranderen. Met mediation lost u het probleem op, samen met de persoon, personen of organisatie waarmee u het conflict heeft zodat u in de toekomst met elkaar verder kan of op een voor alle partijen wenselijke wijze, afscheid van elkaar neemt.