Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon PTTS

Als vertrouwenspersoon ben ik omenteel werkzaam in het onderwijs. Ik ben aangesteld als aanspreekpunt voor klachten en conflicten tussen alle mensen die in deze MBO-school betrokken zijn.  Een klacht afkomstig zijn van leerlingen, hun ouders en van of tussen personeelsleden.

De drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon zijn:

Opvang en begeleiding van de klager.

Voorlichting geven over uw functie én over vormen van ongewenst gedrag en preventieve activiteiten organiseren gericht op voorkomen van ongewenst gedrag en onveiligheid.

Beleidsadvies geven aan directie/bestuur van de school gericht op de bevordering van de sociale veiligheid.

De meldcode staat centraal bij dit onderdeel van mijn werk, zie hiervoor ook de volgende PDF.