Onlangs belde een moeder die mij vertelde dat het ouderschapsplan niet meer ‘up to date’ was en dat er destijds een aantal dingen zijn afgesproken die nu anders liggen. Zowel moeder als vader hebben destijds afgesproken om eens in het jaar het ouderschapsplan aan te passen, maar dat is er nooit meer van gekomen.  

Waar kan het spaak lopen?

Vaak is de kinderalimentatie niet meer passend; het was berekend op de oude situatie. Door verandering van inkomen – je werkt minder uren of je bent arbeidsongeschikt – dan wil je dat er een nieuwe berekening wordt gemaakt. Of misschien zijn er extra kosten voor de opvoeding en verzorging van de kinderen die er eerst niet waren of waarvan je niet had verwacht dat ze zouden ontstaan. Bijvoorbeeld school-, ziekte- of zorgkosten. Of de kinderen hebben een leeftijd bereikt waarop zij er voor kiezen om bij de andere ouder te gaan wonen. Maar ook wanneer 1 van de kinderen een studie start en ook een bijdrage van de andere ouder vraagt die aangeeft niet te kunnen of willen betalen. Of er is inmiddels een andere zorgregeling die niet lijkt op wat de ouders hadden afgesproken. Je kunt van co-ouderschap naar een andere verdeling willen of andersom. 

Is jullie situatie gewijzigd? Het kan zijn dat je ouderschapsplan nu niet meer up-to-date is

Het kan ook zijn dat afspraken die eerder zijn overeengekomen niet worden nagekomen. Bijvoorbeeld het ophalen en brengen van de kinderen van de ene naar de andere ouder. Of wanneer er een ouder- of informatiebijeenkomst van school is, dat één van de ouders niet op de hoogte is van deze bijeenkomst of dat ouders het niet eens worden wie er gaat. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat de ouders gezamenlijk naar de bijeenkomst van school gaan. Maar het komt ook voor dat ouders hier niet over hebben gesproken toen zij het ouderschapsplan hebben opgesteld.

Misschien neemt 1 van de ouders hun (nieuwe) partner mee naar de schoolbijeenkomst. Is dit een verrassing of wordt dit vooraf met elkaar overlegd? Er zijn ouders die hier in de aanvang van het opstellen van het ouderschapsplan, concreet afspraken over hebben gemaakt en waren zij het toen met elkaar eens. 

Maar de tijd brengt veranderingen met zich mee en één of beiden hebben misschien al een andere partner, zijn inmiddels verhuisd, hebben mogelijk een samengesteld gezin? 

Ouderschapsplan kinderen
Het hoeft niet ingewikkeld te zijn

Al deze veranderingen vragen om het opnieuw samen opstellen van afspraken in het ouderschapsplan. Dit hoeft niet heeft ingewikkeld te zijn, jullie kunnen het voorwerk al samen doen door het oude plan langs te lopen en na te kijken wat er aangepast dient te worden. Je zou deze afspraken zelf kunnen wijzigen in een aanhangsel waarin jullie verwijzen naar het originele ouderschapsplan. Dit print je dan in 2-voud uit, je zet hier een datum onder en jullie beiden handtekeningen. 

Komen jullie hier samen niet uit? Dan kan je altijd contact opnemen met de mediator die jullie toen heeft begeleid of – als jullie behoefte hebben aan een andere mediator – neem dan contact op met mij. Samen komen we er dan zeker wel uit!