Het gezag en hoofdverblijfplaats, hoe zit dat?

Zoals ik in mijn vorige blog over echtscheidingen en gezag al schreef, is een wijziging van het ouderlijk gezag bij echtscheiding, niet gebruikelijk. Beide ouders hebben dus ook na de scheiding of beëindiging van de relatie, het gezag over hun kind. Maar er zijn niet altijd duidelijke afspraken gemaakt over het hoofdverblijf van het kind.

De ouders zullen ook afspraken moeten maken over waar het kind blijft of gaat wonen en bij welke ouder het dan staat ingeschreven. Soms verandert het hoofdverblijf van het kind, bijvoorbeeld wanneer een ouder verhuist of omdat ouders een andere zorgverdeling afspreken.

Wat wordt het hoofdverblijf van je kind na een scheiding
Wat wordt het hoofdverblijf van je kind na een scheiding – Foto: PhotoMIX Company op Pexels.com


Wat wordt er bedoeld met ‘hoofdverblijf’?

Met het hoofdverblijf wordt het adres waar het kind staat ingeschreven bedoeld. 

Wanneer je gaat scheiden, dient er altijd een ouderschapsplan te worden gemaakt voor het minderjarige kind. Jullie kind kan maar op één adres in het bevolkingsregister staan ingeschreven. Dit is dan vanzelfsprekend bij de ene of de andere ouder/opvoeder. Wanneer jullie meerdere kinderen hebben, kunnen jullie ervoor kiezen om beide één of meerdere kinderen, op jullie adres te laten inschrijven. Als voorbeeld bij twee kinderen: één bij de vader en één bij de moeder. 

Waarom is het hoofdverblijf belangrijk?

Het inschrijven van jullie kind(eren) kan maar op één adres in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Het kind staat al ingeschreven op het adres waar jullie tijdens het huwelijk of relatie, samenwoonden. 

Diegene bij wie het kind staat ingeschreven, ontvangt de Kinderbijslag en deze ouder kan ook het Kindgebondenbudget van de Belastingdienst aanvragen. Of je hiervoor in aanmerking komt, ligt aan de hoogte van je inkomen en eigen vermogen. Het is financieel interessant om te onderzoeken of en wie het Kindgebondenbudget kan aanvragen. Samen kunnen jullie hierover afspraken maken in het ouderschapsplan die jullie met de mediator opstellen.

Waar gaat het kind wonen?

De meeste ouders komen tot een verdeling waarin zij na een scheiding samen voor het kind zorgen. Het kind verblijft dan zowel bij de vader als bij de moeder. Toch kan het maar op één adres worden ingeschreven in het BRP. De vraag is dan nog op welk adres, dit is aan jullie als ouders gezamenlijk te bepalen en hangt met een aantal dingen samen, namelijk: 

  • In welke plaats ga jij wonen en waar gaat de andere ouder wonen;
  • waar gaat het kind naar school, waar heeft het kind zijn/haar sociale netwerk;
  • hoe is de verdeling van de zorg en opvoeding van het kind.
smiling bearded man with cute toddler kid lying on bed in rural interior house
Waar gaat jullie kind wonen? – Foto: Tatiana Syrikova op Pexels.com


Wat gebeurt er wanneer één van de ouders in een andere plaats gaat wonen?

Als jullie uit elkaar gaan, zal er zeker één van jullie ergens anders gaan wonen. Dit kan zelfs in een heel andere plaats zijn dan waar jullie samenwoonden. Hoe organiseer je dan de zorg van het kind? Waar gaat jullie kind wonen, bij wie is het hoofdverblijf en kan je zelf besluiten om ergens anders te gaan wonen? Op al deze vragen komen jullie in mediation tot een antwoord. 

Het hoofdverblijf versus de ‘niet-verzorgende ouder’

Het hoofdverblijf brengt geen andere rechten met zich mee dan dat de ouder die op dat adres staat ingeschreven, de Kinderbijslag ontvangt en de mogelijkheid tot aanvraag van het Kindgebondenbudget heeft. Er kan maar aan één ouder het hoofdverblijf worden toegekend, wat niets zegt over de zorgregeling die jullie hebben afgesproken. Dit kan variëren van co-ouderschap tot 20% – 40% of anderszins. De ouder waar het kind niet staat ingeschreven in het BRP, noemt men ook wel de niet-verzorgende ouder. Dit is een term die anders doet vermoeden, echter zegt deze term niets over de zorg van de andere ouder. Het is enkel bedoelt om aan te geven hoe de fiscale rechten liggen. 

Maak afspraken over het hoofdverblijf

Het is belangrijk om tijdens de echtscheidings mediation goede afspraken te maken over het hoofdverblijf van jullie kind. De afspraken maken de ouders gezamenlijk en zetten deze samen met de mediator, op papier in een ouderschapsplan.

Beeldbellen met scheidingsmediator Tanja Dohmen
Maak online een afspraak – Foto: Startup Stock Photos op Pexels.com


Heb je ook een vraag over het hoofverblijf, gezag of over hoe jullie afspraken kunnen maken over de woonplaats van jullie kind(eren)?

Vanuit je huiskamer in Hattem, Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden, ‘t Harde, Nieuwleusen, Balkbrug, Wapenveld, Epe, Almere of Zwolle… in Overijsel, Flevoland of waar dan ook in Nederland, kunnen we starten we met mediation via Beeldbellen. Klik op de onderstaande knop en maak vrijblijvend een afspraak.