Kosten en Rechtsbijstand

Kosten en toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer u geen mediator kunt betalen dan heeft u recht op een vergoeding voor de kosten van mediation door de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR). Dit heet een toevoeging. 

Bij de start van de mediation, vul ik voor u de ‘aanvraag  toevoeging’ in en stuur deze toe aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR controleert uw inkomensgegevens en bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging – gesubsidieerde rechtsbijstand - en stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast die kan variëren tussen 0,00 en 105,00 euro voor het gehele mediation traject. 

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een toevoeging dan hanteer ik mijn uurtarief à 69,50 euro per persoon, per uur.