Omgaan met een “NEE”

Je hebt je gevoel, je behoefte en je verzoek verwoord. De ander kan natuurlijk ook ‘nee’ zeggen.  “Wat doe je dan Tanja?” 

Deze vraag krijg ik als mediator maar al te vaak bij echtscheidingszaken, arbeidsconflicten of burenruzies. Ik leg ik dan uit, dat wanneer iemand “nee” zegt hij tegelijkertijd “ja” zegt tegen iets anders.  

Dat andere is onbekend voor jou. Als je nieuwsgierig bent (een OEN zogezegd: iemand die Open, Eerlijk en Nieuwsgierig is) kun je gissen naar de behoefte van die andere persoon of het hem gewoon vragen. Besef tegelijkertijd dat wat de ander ook doet of zegt, het niets te maken heeft met jou; het heeft alles te maken met de behoefte van die ander! Probeer helderheid te krijgen om waar het werkelijk om gaat, voor jou en voor de ander. Wanneer dat in beeld is heb je meteen mogelijkheden om oplossingen te bedenken die voor alle partijen bevredigend is.

Photo by Mimi Thian on Unsplash

Het gaat er om in verbinding te blijven met de ander, zelfs als je van mening verschilt of als het dreigt te escaleren.  En heb je meningsverschil? Dan kun je afstemmen over hoe je daar dan mee omgaat. 

Tot zover de inleiding over Geweldloze Communicatie. Krijg je er geen genoeg van? Hieronder zie je een oefening. Dit is nog maar een kleine aanzet om Geweldloze Communicatie te leren inzetten

Oefening: Waarneming of interpretatie (oordeel)?

In geval van een Interpretatie: hoe zou je het anders kunnen formuleren? 

  1. Mijn leidinggevende schuift de beslissing voor zich uit. 
  2. Ik hoorde je zeggen dat ik nogal hard praat. 
  3. Mijn partner toont zijn emoties niet. 
  4. Marshall Rosenberg zei dat de enige manier om GC te leren is oefenen, oefenen en oefenen. 
  5. Je hebt niet goed opgelet. 
  6. Hij balde zijn vuisten toen ik het hem vertelde. 
  7. Ik zie dat jij teleurgesteld bent. 
  8. Ik heb het idee dat je verdrietig bent. 
  9. Pff, hij is boos zeg! Moet je kijken hoe hij er bij staat! 
Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Tot slot

Marshall Rosenberg zegt over Geweldloze Communicatie:  

“Omdat we niet geleerd hebben op een verbindende manier te communiceren moeten we oefenen, oefenen en oefenen“. 

Het is misschien in het begin wat gekunsteld om te praten op de manier zoals beschreven in de 4 stappen: 

Waarneming: Als ik zie/hoor/voel dat….. 
Gevoel: voel ik mij….. 
Behoefte: omdat ik behoefte heb aan…. 
Verzoek: ben je bereid om…?  

Maar, ga oefenen en ervaar wat er gebeurt. Heel veel succes en mocht je er toch niet uitkomen, maak dan gerust een afspraak met me.  

Omgaan met een ‘NEE’

Je hebt je gevoel, je behoefte en je verzoek verwoord. De ander kan natuurlijk ook ‘nee’ zeggen.  Wat doe je dan? 

Heb jij liever persoonlijk advies van Tanja Dohmen? Klik hier en maak vrijblijvend een afspraak.