Je gaat scheiden. Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis. Je zit natuurlijk met veel vragen. Ook praktisch gezien. Want wat gaat er met je woning gebeuren. In dit artikel geef ik je antwoord op de onderstaande vragen.

1. Verkopen van de woning

Wanneer je uit elkaar gaat – of je nu getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan – en je hebt gezamenlijk een hypotheek op de woning – dan zul je met elkaar afspraken moeten maken over wel of niet verkopen van de woning. Wanneer je gezamenlijk een hypotheek bent aangegaan ben je ook beiden 100% hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld en de aflossing ervan. 

Als je de woning met winst verkoopt delen je uiteraard de opbrengst minus de nog openstaande hypotheek. Als de woning wordt verkocht met verlies deel je deze ook en heb je beiden een openstaande schuld aan de hypotheekverstrekker. 

Het nadeel van de woning te verkopen is dat je beiden een andere woning moet vinden en dat is lastig in deze tijd van schaarste. Het voordeel is – indien van toepassing – dat je beiden de helft van het gespaarde deel en de overwaarde ontvangt.

2. Wat gebeurt er als de woning niet wordt verkocht?

Als de woning te koop staat maar deze wordt niet verkocht moet je gezamenlijk afspraken maken wie er dan in blijft wonen en voor hoe lang. Het uitgangspunt is dat diegene die in de woning blijft wonen het woongenot heeft en de vaste lasten ervan voor zijn of haar rekening neemt.

Het is ook mogelijk om in mediation andere afspraken te maken over de verdeling van de vaste lasten van de woning en dit hangt samen met ieders besteedbaar inkomen. Wanneer één van de partners al wel andere woonruimte heeft betrokken, moeten ook deze kosten worden betaald. Er komt als het ware een een heel huishouden bij dat met hetzelfde budget moet worden bekostigd waar het eerst één gezamenlijk huishouden betrof.

Maak gezamenlijke afspraken – Photo by Charles Deluvio on Unsplash

3. Kan ik in mijn eigen huis blijven wonen?

Gezamenlijk kom je tot een beslissing wie er kan/wil in de echtelijk woning blijven wonen. Wanneer jullie ook een Nationale Hypotheek Garantie hebben afgesloten, wordt er voor jullie berekend of het mogelijk is dat – of wie – de hypotheek op zijn/haar naam kan stellen. Voor meer informatie kijk op de website: www.nhg.nl

4. Hoe krijg ik de woning in op mijn naam?

Nu je weet of er een Nationale Hypotheek Garantie is afgesloten onderzoek je of overname van de hypotheek mogelijk is. De ander dient dan wel akkoord te gaan met haar/zijn ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. 

5. Wat betekent het als mijn partner mij uitkoopt?

Als één partij de woning op zijn/haar naam stelt en er is sprake van overwaarde in de woning, zal normaal gesproken de helft van de overwaarde (incl. het gespaarde deel in de hypotheek) worden gedeeld, ieder voor de helft. Dit hangt af van de huwelijkse voorwaarden of de (afwijkende) afspraken die jullie maken in het mediationtraject. Als jullie het samen eens zijn kun je afwijken van gemeenschap (alles samen delen) of huwelijkse voorwaarden.

6. Kan ik de lasten van de hypotheek alleen dragen?

Wanneer jullie het eens zijn wie in de woning blijft wonen, rest de vraag of je de hypotheeklasten kunt dragen. De hypotheekverstrekker speelt hierin de grote rol. Het hangt met een aantal factoren samen o.a. het inkomen of je eigen vermogen hebt, je leeftijd en de financiering die nodig is om de ex-partner uit te kopen (of een schuld af te lossen).

Kun jij de lasten van de hypotheek alleen dragen? – Photo by Josh Appel on Unsplash

7. Wie betaalt de hypotheek en de vaste lasten?

Je kunt ook afspraken maken dat jullie de woning voorlopig niet verkopen en één van de twee in de woning blijft wonen. Samen – en in overeenstemming met de hypotheekverstrekker – moeten jullie afspraken maken wie de hypotheek en de vaste lasten op zich neemt. In eerste instantie heeft diegene die in de woning blijft wonen het woongenot en draagt de kosten alleen. Jullie kunnen ook tot andere afspraken maken en elkaar helpen in de betaling van de vaste lasten voor een van te voren vastgestelde periode. 

8. Waar kan ik wonen als de woning is verkocht?

Wanneer de woning is verkocht is deze nog niet ‘geleverd’ kan je de opleveringsdatum samen met de koper nader overeenkomen zodat je nog tijd hebt om op zoek te gaan naar een andere (huur)woning. 

9. Krijg ik urgentie of voorrang bij een huurwoning?

Voorrang of urgentie is een term die woningbouwverenigingen niet meer gebruiken. Er is woningnood in Nederland en de wachttijd voor een huurwoning is lang. Je kunt je ook inschrijven bij een particulier verhuurbedrijf. Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld gedeelde kamerbewoning, camping -en recreatiepark.